Lu pisce de bbrile

Carissimi amici e lettori siamo felici di pubblicare questa meravigliosa poesia in vernacolo. Sarà la prima ma non l’ultima. Difatti ne pubblicheremo altre, sempre in vernacolo. Queste poesie sono l’occasione non solo di poter godere del ritmo della metrica e del suono delle rime ma anche di poter cogliere l’essenza di un dialetto antico e rigoroso che oggi è sempre più difficile trovare. Buona lettura a tutti voi.

—— LU PISCE DE BBRILE —-
di Franco Perrone

La Giuannina spettava cu lucisce
E preava cu nni rria lu pisce.
Lu postinu già de prima matina girava
A ci cchiù ruessu o piccinnu lu lassava.

E la carusa cu l’uecchi de chiantu
Lu scia mmusciannu e se la dia pe wantu.
-“Sacciu ci ede ca me la mannatu,
Lu Ronzu de mie sa nnammuratu.

Sulamente cu bediti lu core
Pare fattu de nnu pittore.
Lu pisce pittatu cu mille culuri,
Sia ca sta nata ntra li fiuri.

Li stessu a quiddru ca lu tata nnusse
Cu l’uecchiu iu e le carze russe.
Moi l’anu pigghiatu de mare
Friscu,friscu, propiu pe cucenare.

Cu lu musu strintu me warda rittu
Ole cu parla ma se stae cittu.
Puru ca nni fazzu l’uecchiu rizzu
Nu me respunne e ieu me stizzu.

Giru giru ncede li sunetti
Stanu scritti ma olenu letti!
Lieggimeli ssignuria cummare Teta
Ca ieu suntu menza nalfabeta”.

Ma la Teta leggennuli manu manu
Capiu ca lia mannatu nnu villanu!
” te amu e te adoru comu nna chianta de pummidoru,
te amu e te desideru comu nna chianta de basilicu”

“fratita sona la tromba,sirda li piattini siti la famiglia de li burattini”
“pesciolinu o pesciolina ane a du la Giuannina e quannu la truata danni nna sputacchiata”

Alla wagnone ca la sta sentia
La Teta disse:”lassalu scire cummare mia!
Stu pisce de bbrile nu bbede pe tie
Ca sinti ngarbata cchiui de mie.

Ci la cungignatu ede scustumatu
E de tie nu bbede nnammuratu.
Ridi cchiuttostu e lassa futtere le pene
Nc’e’ tanti carusi ca te olenu bene.

E se ccuntri ci te la mannatu
Pigghialu a caricatura e lassalu scurnatu”.

Franco Perrone
6 Marzo 2019

Tutti noi ringraziamo Franco per averci deliziato con questi bellissimi versi…. alla prossima!